Login   |   Register   |   
Photos of Wigan
Photos of WiganWigan Album, Places

Ashton

Houses on Liverpool Road, 1964.
Houses on Liverpool Road, 1964.
2 Comments
Ashton Market, 1976.
Ashton Market, 1976.
12 Comments
St Oswald's Church, 1964.
St Oswald's Church, 1964.
1 Comment
Behind St Oswald's Church, 1964.
Behind St Oswald's Church, 1964.
No Comments
Houses construction on Bryn Road, 1964.
Houses construction on Bryn Road, 1964.
5 Comments
Miners housing, Bryn Road, 1964.
Miners housing, Bryn Road, 1964.
1 Comment
Bryn Road Houses, 1976.
Bryn Road Houses, 1976.
6 Comments
Looking towards Wigan, 1976.
Looking towards Wigan, 1976.
No Comments
Paddy's Flash filled in. 1976.
Paddy's Flash filled in. 1976.
3 Comments
Johnny Morris and his shop.
Johnny Morris and his shop.
6 Comments
Johnny Morris's shop.
Johnny Morris's shop.
6 Comments
St Oswald's R.C. Church. 1907.
St Oswald's R.C. Church. 1907.
No Comments
Warrington Road. 1912.
Warrington Road. 1912.
3 Comments
Jubilee Park.
Jubilee Park.
2 Comments
Jubilee Park.
Jubilee Park.
4 Comments
St Thomas's Church.
St Thomas's Church.
No Comments
Gerard Street.
Gerard Street.
11 Comments
Warrington Road.
Warrington Road.
No Comments
Liverpool Road.
Liverpool Road.
5 Comments
St Oswald's Church.
St Oswald's Church.
1 Comment
Wigan Road.
Wigan Road.
9 Comments
Gerard Street.
Gerard Street.
2 Comments
Gerard Street.
Gerard Street.
No Comments
Wigan Road.
Wigan Road.
5 Comments
Ashton Postcard. 1919.
Ashton Postcard. 1919.
2 Comments
Carnegie Library.
Carnegie Library.
2 Comments
Inside of St Oswald's RC Church.
Inside of St Oswald's RC Church.
No Comments
Inside of St Oswald's RC Church.
Inside of St Oswald's RC Church.
No Comments
Ashton-In-Makerfield railway station.
Ashton-In-Makerfield railway station.
5 Comments
Old ambulance station in Ashton, c1940s/50s.
Old ambulance station in Ashton, c1940s/50s.
6 Comments